Kontrollera din gasolanläggning


Tryck- och täthetsprovare vid installations- och säsongskontroll
Myndigheterna rekommenderar att en tätshetskontroll genomförs minst en gång/år. Denna kontroll utförs av husvagnsåterförsäljare och gasolserviceföretag.

Med en tryck- och täthetsprovare från Primagaz genomförs kontrollen lätt enligt Svenska Gasföreningens normer. Utrustningen är försedd med dubbla manometrar. Den kan, tack vare medföljande slang och passande kopplingar, även användas på anläggningar som har reducerventil med kopparrörsanslutning.

 
Läckindikator för driftkontroll (art nr 487010)

Ingående anslutning: Utvändig POL.
Utgående anslutning: Invändig POL.

Tryckmätning
Med flaskventilen öppen visar läckindikatorn gastrycket
i gasolflaskan.

Läckagetest
Öppna samtliga ventiler fram till respektive apparats tändsäkring. Öppna flaskventilen. Avläs trycket på manometern. Stäng flaskventilen. Vänta ca en minut. Avläs trycket igen. Om trycket fallit finns ett läckage. Kontrollera alla skarvar och kopplingar med såpvatten eller läckspray.

Läckspray för felsökning (art nr 484522)
Med Primagaz läckspray kan man lätt lokalisera ett läckage på en gasolanläggning (eller annan anläggning under tryck). Spraya på kopplingar, slangsocklar etc när anläggningen står under tryck. Om läckage finns bildas snabbt en krans av bubblor på läckagestället.

Sprayflaskan räcker till ca 250 sprayningar. Som drivgas används ofarlig kolsyra.

© 2014 PRIMAGAZ