Gasol till byggbranchen

Gasol är fundamentet för byggarbetsplatsen

Med gasol får du obegränsad tillgång til uppvärmning på byggarbetsplatsen utan tillgång till el. Värmen kan användas för betonghärdning, murläggning eller andra uppvärmningsbehov på byggarbetsplatsen.

Använding

Byggvärmare

Byggvärmare är populäre inom byggbranschen eftersom de ger värme på et mobilt, snabbt och användarvänligt sätt. De genererer ett flöde av varm luft som kan riktas mot arbetsytan eller arbetsområdet. 

Taktäckning

Takläggare använder en direkt flambrännare för att forsegla taket. Brännaren är effektiv eftersom det höga energiinnehållet i gasolen omvandlas till värma omedelbart över ytan som behandlas. Det är lätt att justera flamman efter värmebehovet. 

Asfaltering

Betonghärdning

Betonghärdning kan vara mycket energiintensiv, särskilt under vintern. Vanligtvis används byggvärmare, men infraröda värmare är inte ovanliga när det är svårt att täcka fasaden. 

Marktining

Anvädnding av marktiningsaggregater är ett effektivt sätt att tina och förbereda frusen mark för grävning eller underhåll av till exempel underjordiska installationer som kablar eller tankar. Marktiningsaggregater leder infraröd värma till marken och effekten beror på ytan. Du bör ta bort snö och is från ytan innan du användar marktiningsaggregater för att säkerställa optimal effekt. Infraröda v¨rmare använder inte öppna flammor och är säkra att använda näre byggnader.

Vill du bli kund?

Fördelar

  • Vi har rikstäckande distribution och depåer över hela Sverige.
  • C02_Savings_32x32
    Gasol avger 20 % mindre CO2 än diesel och bränsleolja.
  • Calor_Vehicle_32x32_2
    Vi levererar till tiden, och er flexible om du har behov för ändringer til din leverans.

Gasolflaskor för alla ändamål

Vi levererar gasol i en mängd olika cylindrar från 2 kg til 45 kg, och vi har även paket på 260 kg till de störste användarna. Vi kan låna dig de flaskor du behöver så du kan komma igång 

snabbt.