Hoppa till innehållet

Vad är LPG - Liquefied Petroleum Gas?

LPG: Världens bästa bränsle

Ren power. Ingen förorening med partiklar, gaser, aska eller sot

I Sverige är LPG huvudsakligen baserad på propan. Propan är en enkel och ren molekyl som består av tre kolatomer omgivna av väteatomer. Vid förbränning kombineras kolatomerna med syre i atmosfären och bildar koldioxid (CO2), medan väteatomerna sammanfogar syre och bildar vatten (H2O). Därför skapas ingen förorening av partiklar, sot, aska eller giftiga gaser. Den andra beståndsdelen i LPG är butan. Liksom propan är butan en mycket enkel och ren molekyl. Denna består av fyra kolatomer omgivna av väteatomer och förbränningen är lika ren som propan.

Fördelar

Mer kraft för pengarna

Gasol är enkelt och förutsägbart att arbeta med. Flamtemperaturen är vanligtvis runt 1980 °C och du kan justera användningen efter behov.

  • Gasol har ett högt energiinnehåll och högt värmevärde.
  • Gasol förorenar inte mark och grundvatten.
  • Gasol brinner rent utan att förorena luften.
  • Gasol har ett lågt koldioxidutsläpp i jämförelse med andra bränslen.
  • Gasol är svårt att stjäla.
  • Gasol härsknar inte i tanken/flaskan.

Vad är LPG?

LPG är ett rent bränsle som ger ren kraft

LPG är en naturlig biprodukt som genereras genom raffinering av naturgas eller råolja. Den består av propan och butan. I Sverige är propan huvudkomponenten i LPG. Propan är en enkel och ren molekyl som består av tre kolatomer omgiven av väteatomer. Vid förbränning förenas kolatomerna med syre för att bilda kolmonoxid och väteatomerna förenas med syre för att bilda vatten, H2O. Därför förorenas inte partiklar, aska, sot eller giftiga gaser. Det är ren kraft från rent bränsle.

Butan är den andra komponenten, och som propan är en mycket enkel och ren molekyl. Här finns fyra kolatomer omgivna av väteatomer och förbränningen är lika ren.

I Sverige utvinns det mesta av vår LPG från den råolja som kommer upp under oljeborrning i Nordsjön. Genom att använda denna naturliga biprodukt, som är effektivare än andra bränslen, säkerställer vi mindre slöseri med världens resurser. Globalt kommer 60% av LPG från naturgas och 40% från råolja.

LPG och miljön

LGP är framtidens energikälla

LPG kan hjälpa till att dämpa klimatförändringarna. Därför spelar denna energikälla en viktig roll i vår framtid. Genom att byta från traditionella bränslen till LPG-gasol kan vi avsevärt minska världens koldioxidutsläpp. Dessutom säkerställer vi en mer effektiv användning av världens resurser genom att använda en produkt som kommer att släppas ut, oavsett om vi använder den eller inte. LPG är också effektivare än andra bränslen, vilket också innebär att vi utnyttjar världens resurser mer optimalt.

Idag används LPG bland annat som ett komplement till förnybar energi. När du till exempel använder vindkraft är det praktiskt att använda LPG som reserv när det inte finns tillräckligt med vind för att generera den mängd energi som krävs.

Bulk eller flaska

Hos Primagaz kan du få olika storlekar på dina gasflaskor beroende på vad  du ska använda gasol till. Vi har många olika varianter som du kan läsa mer om nedanför. Skulle du ha frågor om något så hör av dig till oss. Vi hjälper gärna till.