BioGasol

Välj miljövänligt för framtiden

BioGasol är tillverkad av 100 % hållbar biomassa och är därför CO2-neutralt.

Grönt är skönt

Att välja miljövänlig energi har aldrig varit viktigare. Lyckligtvis har det heller aldrig varit lättare. BioGasol har samma kemiska sammansättning som konventionell gasol, men är tillverkad av 100% hållbar biomassa; avfall från livsmedelsindustrin samt hållbara vegetabiliska oljor. Dessutom är det inte det enda: Om du redan har en gasollösning kan du byta till bioGasol utan att ändra det minsta på utrustningen. Vi gör det enkelt och smidigt för dig som kund att fylla på gasol.

Det är endast miljön som märker skillnaden

Alla dessa fördelar betyder att du får lika bra effektivitet av din gasol som du är van vid men genom att byta till bioGasol gör du även miljön en tjänst. 

  • Du kan byta från LPG till bioGasol och fortsätta att använda samma utrustning.
  • BioGasol reducerer CO2-utsläppen utan att kompromissa med energiinnehållet.
  • Din bioGasol är tillverkad av 100% hållbar biomassa.
Vi är Skandinaviens förste CO2-neutrala bryggeriet
BioLPG från Primagaz - så blir det gjort

Frågor och svar

BioGasol i flaska

Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna vi får angående bioGasol. Se om du hittar ditt svar där annars är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss. Vi hjälper gärna till!


BioLPG - även känd som bioGasol - är flytande gas under tryck tillverkad av avfall från livsmedelsindustrin samt hållbara vegetabiliska oljor. Därför är bioGasol en hållbar produkt som minskar CO2-utsläppen.

Det beror på hur du mäter. Om du använder well-to-wheel-metoden, som inkluderar koldioxidutsläpp från hela produktlivscykeln, kan inget bränsle sägas vara CO2-neutralt. Enligt denna metod avger bioGasol upp till 80 % mindre koldioxid än konventionell LPG. Enligt tank-to-wheel metoden kan bioGasol mycket väl kallas CO2-neutralt, eftersom den uppfyller kraven i  EU's Renewable Energy Directive certifierad av ISCC.

Primagaz bioGasol produceras av Neste - världens ledande aktör inom avancerade biobränslen - i deras specialbyggda produktionsenhet i Rotterdam.

Kanske har du stött på termerna "well-to-tank", "tank-to-wheel" och "well-to-wheel"? Alla tre handlar om hur stor del av produktens livscykel tas med i beräkningen när koldioxidutsläppen ska regleras.

Well-to-tank
Well-to-tank avser koldioxidutsläpp från råvaruproduktion och bränsle generering. För konventionell LPG är det till exempel energin som används på borrplattformarna i Nordsjön samt energin som används för att transportera råoljan till raffinaderiet. För bioLPG är det energin som går till att skörda grödorna som bioLPG består av samt energin som går till att raffinera produkten.

Tank-to-wheel
Tank-to-wheel avser de koldioxidutsläpp som uppstår när bränslet används. För fossila bränslen är det här de huvudsakliga koldioxidutsläppen sker. För bioLPG och andra biodrivmedel är koldioxidutsläppen på denna nivå noll.

Well-to-wheel
Well-to-wheel-metoden omfattar hela produktens livscykel, vilket gör det möjligt att jämföra alla bränslen. När energikällor kallas CO2-neutrala beror det på att en del av livscykeln har ignorerats.

BioGasol i tank

BioLPG - även känd som bioGasol - är flytande gas under tryck tillverkad av avfall från livsmedelsindustrin samt hållbara vegetabiliska oljor. Därför är bioGasol en hållbar produkt som minskar CO2-utsläppen.
Det beror på hur du mäter. Om du använder well-to-wheel-metoden, som inkluderar koldioxidutsläpp från hela produktlivscykeln, kan inget bränsle sägas vara CO2-neutralt. Enligt denna metod avger bioGasol upp till 80 % mindre koldioxid än konventionell LPG. Enligt tank-to-wheel metoden kan bioGasol mycket väl kallas CO2-neutralt, eftersom den uppfyller kraven i  EU's Renewable Energy Directive certifierad av ISCC.

Primagaz bioGasol produceras av Neste - världens ledande aktör inom avancerade biobränslen - i deras specialbyggda produktionsenhet i Rotterdam.