Grönt är skönt

Att välja miljövänlig energi har aldrig varit viktigare. Lyckligtvis har det heller aldrig varit lättare. BioGasol har samma kemiska sammansättning som konventionell gasol, men är tillverkad av 100% hållbar biomassa; avfall från livsmedelsindustrin samt hållbara vegetabiliska oljor. Dessutom är det inte det enda: Om du redan har en gasollösning kan du byta till BioGasol utan att ändra det minsta på utrustningen. Vi gör det enkelt och smidigt för dig som kund att fylla på gasol.

Fördelar    

Lika bra effektivitet

Alla dessa fördelar betyder att du får lika bra effektivitet av din gasol som du är van vid men genom att byta till BioGasol gör du även miljön en tjänst. Biogasol är tillverkad av 100% hållbar biomassa och är därför mycket bättre för miljön. Använder du gasol till ditt företag eller olika projekt så är detta det självklara valet.

Vill du också vara med och göra en skillnad för miljön så är byte av gasol ett enkelt sätt att göra det på. Vi hjälper dig hela vägen så att du känner dig trygg med ditt byte oavsett om du är existernade eller ny kund hos oss.

Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna vi får angående BioGasol. Se om du hittar ditt svar där annars är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss.

Vi hjälper gärna till!

Det är endast miljön som märker skillnaden

 

  • Du kan byta från LPG till BioGasol och fortsätta att använda samma utrustning.
  • BioGasol reducerer CO2-utsläppen utan att kompromissa med energiinnehållet.
  • Din BioGasol är tillverkad av 100% hållbar biomassa.

BioGasol

Från avfall till BioGasol

Frågor och svar

BioGasol i flaska


BioLPG - även känd som BioGasol - är flytande gas under tryck tillverkad av avfall från livsmedelsindustrin samt hållbara vegetabiliska oljor. Därför är BioGasol en hållbar produkt som minskar CO2-utsläppen.

Det beror på hur du mäter. Om du använder well-to-wheel-metoden, som inkluderar koldioxidutsläpp från hela produktlivscykeln, kan inget bränsle sägas vara CO2-neutralt. Enligt denna metod avger BioGasol 77% mindre koldioxid än konventionell LPG. Enligt tank-to-wheel metoden kan BioGasol mycket väl kallas CO2-neutralt, eftersom den uppfyller kraven i  EU's Renewable Energy Directive certifierad av ISCC.

Primagaz BioGasol produceras av Neste - världens ledande aktör inom avancerade biobränslen - i deras specialbyggda produktionsenhet i Rotterdam.

Från slutet av april 2020 kan du köpa BioGasol från Circle K. Hitta närmaste återförsäljare på vårt återförsäljarkort.
Nej. När du köper gasol hos Circle K köper vi BioGasol motsvarande 100% av flaskans innehåll.

Vår BioGasol är tillverkad av 100 % hållbar biomassa i Nederländerna, men den transporteras inte till Sverige. På så sätt besparar vi miljön för CO2-utsläpp som dessa transporter annars skulle medföra.

Köp din gasol hos Circle K och stöd produktionen av hållbar BioGasol

Vill du också vara med och stödja produktionen av gasol som är bra för milijön? Primagaz köper in hållbar BioGasol, motsvarande 100 % av innehållet, i alla flaskor köpta från Circle K. En enkel handling du som företagsägare eller anställd kan ha i åtanke när du beställer gasol och som gör stor skillnad. Läs mer om hur du kan byta till Primagaz som din gasleverantör redan idag.

BioGasol i tank

BioLPG - även känd som BioGasol - är flytande gas under tryck tillverkad av avfall från livsmedelsindustrin samt hållbara vegetabiliska oljor. Därför är BioGasol en hållbar produkt som minskar CO2-utsläppen.
Det beror på hur du mäter. Om du använder well-to-wheel-metoden, som inkluderar koldioxidutsläpp från hela produktlivscykeln, kan inget bränsle sägas vara CO2-neutralt. Enligt denna metod avger BioGasol 77% mindre koldioxid än konventionell LPG. Enligt tank-to-wheel metoden kan BioGasol mycket väl kallas CO2-neutralt, eftersom den uppfyller kraven i  EU's Renewable Energy Directive certifierad av ISCC.

Primagaz BioGasol produceras av Neste - världens ledande aktör inom avancerade biobränslen - i deras specialbyggda produktionsenhet i Rotterdam.

Hur mäts koldioxidutsläpp?

Kanske har du stött på termerna "well-to-tank", "tank-to-wheel" och "well-to-wheel"? Alla tre handlar om hur stor del av produktens livscykel tas med i beräkningen när koldioxidutsläppen ska regleras.

Well-to-tank
Well-to-tank avser koldioxidutsläpp från råvaruproduktion och bränsle generering. För konventionell LPG är det till exempel energin som används på borrplattformarna i Nordsjön samt energin som används för att transportera råoljan till raffinaderiet. För BioLPG är det energin som går till att skörda grödorna som BioLPG består av samt energin som går till att raffinera produkten.

Tank-to-wheel
Tank-to-wheel avser de koldioxidutsläpp som uppstår när bränslet används. För fossila bränslen är det här de huvudsakliga koldioxidutsläppen sker. För BioLPG och andra biodrivmedel är koldioxidutsläppen på denna nivå noll.

Well-to-wheel
Well-to-wheel-metoden omfattar hela produktens livscykel, vilket gör det möjligt att jämföra alla bränslen. När energikällor kallas CO2-neutrala beror det på att en del av livscykeln har ignorerats.