Gasol - LPG - Liquefied Petroleum Gas

Ett rent nöje

Ren power. Ingen förorening med partiklar, gaser, aska eller sot

I Sverige är LPG huvudsakligen baserad på propan. Propan är en enkel och ren molekyl som består av tre kolatomer omgivna av väteatomer. Vid förbränning kombineras kolatomerna med syre i atmosfären och bildar koldioxid (CO2), medan väteatomerna sammanfogar syre och bildar vatten (H2O). Därför skapas ingen förorening av partiklar, sot, aska eller giftiga gaser.

Den andra beståndsdelen i LPG är butan. Liksom propan är butan en mycket enkel och ren molekyl. Denna består av fyra kolatomer omgivna av väteatomer och förbränningen är lika ren som propan.


Fördelar

Mer kraft för pengarna

Gasol är enkelt och förutsägbart att arbeta med. Flamtemperaturen är vanligtvis runt 1980 °C och du kan justera användningen efter behov.

  • Gasol har ett högt energiinnehåll och högt värmevärde.
  • Gasol förorenar inte mark och grundvatten.
  • Gasol brinner rent utan att förorena luften.
  • Gasol har ett lågt koldioxidutsläpp i jämförelse med andra bränslen.
  • Gasol är svårt att stjäla.
  • Gasol härsknar inte i tanken/flaskan.

Bulk eller flaska

Gasolflaskor

Visste du att vi har Sveriges bredaste utbud av gasolflaskor och att vi levererar till hela landet?

Gasoltank

Behöver du en överjordisk eller underjordisk tank? Eller ska den vara mobil? Eller kanske tillfällig? Vi har dem alla.