Hoppa till innehållet

Gräva nära ledning

Vara säker när du gräver

Kolla här om du planerar att gräva, bygga eller spränga.

Har du koll på vad som finns under marken?

Primagaz Gasol har kablar under marken. För att de inte ska skadas är det bra om du vet var de ligger när du planerar att gräva, bygga eller spränga.

Både företag och privatpersoner som orsakar skada på ledning i samband med grävning, utan att anvisning har gjorts eller på grund av försumlighet eller vårdslöshet, är ersättningsskyldiga. Den ansvarige debiteras då för de kostnader som uppstår till följd av skadan, inklusive eventuella skadestånd.
 

Ledningsanvisning

För att undvika att gräva på ledningar kan du använda den kostnadsfria tjänsten ledningskollen.se. Där kan du enkelt få reda på var ledningar för el, tele, fiber och vatten eller annan infrastruktur finns nedgrävd. Beställ ledningsanvisning minst tio arbetsdagar före planerad grävstart. Om du har ett större grävprojekt kan vi hjälpa till med planeringen. Kontakta oss då på gasolsupport@primagaz.se .