Avgifter på gasol

Översikt över avgifter på gasol

  Till fordon  Övrig flaskgas/tankgas
Energiavgift 0 kr. pr. kg 1,140 kr. pr. kg
CO2 avgift 3,535 kr. pr. kg 3,535 kr. pr. kg
Avgifter total 3,535 kr. pr. kg 4,675 kr. pr. kg

ADR-tillägg

Flaskgasol 19 kr. pr. flaska
Tankgasol  194 kr. pr. leverans

ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

Gasol (LPG) är klassat som farligt gods. På grund av detta finns speciella krav rörande hantering, utbildning av chaufförer, säkerhetsutrustning till chaufförer och fordon, med mera.

Eftersom vi som minst ska följa alla aktuella bestämmelser tar vi ut ett ADR-tillägg för att täcka de kostnader som staten lägger på.