Avgifter på gasol

Avgifter på gasol 2021

  Till
fordon
Till
tilverkningsindustrin 
Övrig
flaskgas/tankgas
Energiavgift   0 kr. pr. kg  0,350 kr. pr. kg  1,168 kr. pr. kg
CO2-avgift  3,624 kr. pr. kg  3,624 kr. pr. kg  3,624 kr. pr. kg
Avgifter total  3,624 kr. pr. kg  3,974 kr. pr. kg  4,792 kr. pr. kg

Avgifter på gasol 2022

  Till
fordon
Till
tilverkningsindustrin 
Övrig
flaskgas/tankgas
 Energiavgift  0 kr. pr. kg  1,184 kr. pr. kg  1,184kr. pr. kg
 CO2-avgift  3,672 kr. pr. kg  3,672 kr. pr. kg  3,672 kr. pr. kg
 Avgifter total  3,672 kr. pr. kg  4,856 kr. pr. kg  4,856 kr. pr. kg

ADR-tillägg

Flaskgasol 21 kr. pr. flaska
Tankgasol  0 kr. pr. leverans

ADR står för ”European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road”.

Gasol (LPG) är klassat som farligt gods. På grund av detta finns speciella krav rörande hantering, utbildning av chaufförer, säkerhetsutrustning till chaufförer och fordon, med mera.

Eftersom vi som minst ska följa alla aktuella bestämmelser tar vi ut ett ADR-tillägg för att täcka de kostnader som staten lägger på.