Gasol till jordbruk

Effektivt och miljövänligt
– utan att kosta gården

Möjligheter

Gasol är ett bra val till allt

Många gårdar har redan ersatt oljan med gasol. Gasol är både en renare och billigare lösning än olja. Och allt fler gårdar väljer nu också att etablera sig med gasol redan från början, eftersom det är både prisvänligt, säkert, och har en mängd användningsområden. Dessutom är den enkel att kombinera med andra tekniker och energiformer - som till exempel solvärme.

Spannmålstorkning

Använd gasol för att torka grödorna. Gasol är så pass effektivt för t.ex. spannmålstorkning att endast 2,5 liter gas behövs i genomsnitt för att minska fuktigheten med 1% i ett ton spannmål.

Vilt- och fjäderfäuppfödning

Med gasol kan du skapa ett bra inomhusklimat för alla typer av fjäderfä, eftersom gasen bränner vid en stabil temperatur och avger mindre koldioxid och färre partiklar än konventionell gasol.

Uppvärmning

Du får snabbt upp värmen när du använder gasol för uppvärmning, och du får både ett bra inomhusklimat samt en mycket stabil rumstemperatur.

Ogräsbränning

Använder du gasol för ogräsbekämpning, har du valt ett miljövänligt alternativ. Gasol förorenar varken jord eller grundvatten.

CO2

Gasol bränner så rent att du kan använda avgaserna i växthuset för att främja fotosyntesen i dina växter.

Processen

Är du redo för nästa steg?

Processen är enkel och smidig att gå igenom

 • Step 1

  Du ringer till oss och får en genomgång av dina möjligheter.

 • Step 2

  Du får et business case på dit projekt

 • Step 3

  Vi hittar rätt installatörer och partners för ditt projekt

 • Step 4

  Vi gör ett avtal

 • Step 5

  Vi installerar din tank och gör den färdig att använda.