Hoppa till innehållet

Primagaz uppdatering i spåren av Corona – Leveranssäkerhet

Vi vet att gasol för många av er, är en mycket viktig produkt för att kunna driva er verksamhet.

.

Vi följer därför utvecklingen i Covid-19 situationen tätt och gör allt vad vi kan för att fortsätta att leverera till er, på samma sätt som tidigare.
 
Gasol är en affärskritisk produkt för stora delar av svensk industri och kommer därför troligen inte vara föremål för importbegränsningar . Vår mycket stora lagerkapacitet i Karlshamn och Stenungsund ger oss goda förutsättningar att leverera gasol, även om det mot förväntningar i perioder, kommer bli utmaningar med import.

Primagaz är en del av världens ledande LPG-leverantör, SHV Energy och har därför de bästa möjligheterna för att få gasol levererat till Sverige.

Flaskbrist för vissa flasktyper
Vi upplever för närvarande en flaskbrist för vissa flasktyper. De flasktyper som påverkas är 2000, 2012, P11, PK10 samt PK5.
Orsaken till bristerna är dels att våra leverantörer har drabbats av Corona med stängda fabriker och/eller kraftigt minskad produktionskapacitet som följd, och dels genom att de rådande omständigheterna har resulterat i att behovet av gasol på marknaden har ökat mycket kraftigt. 
 
Vi garanterar, att vi gör allt vad vi kan för att fortsätta att leverera till er som vi brukar göra.
Om det sker en förändrad situation så kommer vi givetvis att informera er om detta.
 
Har ni några frågor, är ni naturligtvis välkomna att kontakta oss.
 
Kontakta oss om ni förväntar er ändringar i er gasolförbrukning den kommande tiden, oavsett om det är ökning eller minskning.