Hoppa till innehållet

Goda råd till privatpersoner

Redo för camping

Säkerheten först

Ta för vana att kontrollera tätheten i din gasolinstallation vid behållarbyte eller minst varje år. Om du behöver kan du få hjälp med läcksökning genom någon husvagnsklubb eller husvagnsförsäljare.
Vid kontrollbesiktning av husvagn eller husbil finns ofta möjlighet att få gasolanläggningens täthet kontrollerad. Där kan du ofta även få närmare upplysningar om läckagekontroll och installationens skick.

Vinterförvaring

Vintertid är det många som ställer undan sina husbilar och husvagnar. Det är då viktigt att de inte är anslutna till gasolsystemet och att ventilen är stängd. Ett sätt att förvara dem är att de ställs upp hos någon som tillhandahåller en förvaringsplats.
Gasolbehållarna kan även i stället tas ur och förvaras samlat, till exempel i ett ventilerat, låst plåtskåp utomhus.

 


Utrustning och läckage

Även om en gasolkontroll har utförts är det några saker du alltid ska tänka på själv:
Använd endast godkänd utrustning som är CEmärkt och läs instruktionerna innan du använder utrustningen.

  • Utrustning märkt ”Endast för utomhusbruk” är säker utomhus, men får aldrig användas inuti husvagnen.
  • Regulatorer till husvagnar måste vara märkta Caravan(e).
  • Gasolflaskan måste vara ordentligt fastklämd i gasolfacket/förvaringsutrymmet – och ventilationsöppningar får inte täckas.
  • Om du har ett gaslarm ska det placeras på golvet i husvagnen eftersom gas är tyngre än luft och kommer därför att ansamlas på golvnivå till en början.
  • Utrustning som slangar och regulatorer slits ut med tiden och det är viktigt att du kontrollerar dessa och byter ut dem när de uppvisar slitage.

Kontrollera så att gasslangen är tät

Kontrollera gasslangen varje gång du byter gasolflaska och minst en gång om året. Om slangen är sliten och har sprickor måste den bytas ut. Använd läckagespray, tvålvatten eller en läckindikator för att kontrollera om det finns läckor.

Flaskgasol i utlandet

Vi rekommenderar inte att du fyller din flaska utomlands eftersom den därmed inte omfattas av de kontroller och krav på säkerhet som finns för gasolflaskor i Sverige. Primagaz omfattas av stränga krav vilket är en garanti för dig som konsument att du får en säker flaska som uppfyller kraven i gällande lagstiftning.