Hoppa till innehållet

Goda råd til privatpersoner

Grillat till vardag och fest

Säkerheten först

• Använd endast godkänd utrustning som är CE-märkt och läs instruktionerna innan du använder grillen.
• Ställ aldrig gasolflaskan under grillen.
• Se till att gasolflaskan är skyddad mot stötar och fall.
• Flaskan måste alltid stå upprätt.
• Stäng alltid ventilen på regulatorn när du inte använder flaskan. Ännu bättre är att ta bort regulatorn.
• Kontrollera alltid regulatorn och slangen när du byter flaska – och minst en gång om året.
• Vid byte av gasolflaska, stäng av både grillen och ventilen på regulatorn.
• Håll grillen ren för att förhindra att fett och matrester som samlats i grillen fattar eld.

Förvaring av gasolflaskor

Du bör inte ha fler gasbehållare än vad du behöver. Om du har mer än 2 x 11 kg gasol hemma så krävs ett tillstånd för lagring av brandfarlig vara från kommunen.
Läs mer om lagring i flerbostadshus, balkong etc. på MSB -Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Om olyckan är framme

Om du upptäcker ett läckage, känner gasollukt eller upplever obehag ska du omedelbart stänga av gasolen. Säkerställ god ventilation och använd inte öppen låga. Vid allvarlig gasolläckage eller brand, ring 112. Försök inte att släcka elden själv och se till att få bort alla från platsen.

 

Kontrollera så att gasslangen är tät

Kontrollera gasslangen varje gång du byter gasolflaska och minst en gång om året. Om slangen är sliten och har sprickor måste den bytas ut. Använd läckagespray, tvålvatten eller en läckindikator för att kontrollera om det finns läckor.

Bättre luftkvalitet

En gasolgrill är enklare att använda, säkrare och mer miljövänlig än en kolgrill. Du tänder den snabbt och det är lätt att reglera värmen och eftersom du inte behöver vare sig tändvätska eller grilltändare undviker du risken för kringflygande aska eller att glöd sprätter iväg. Och så slipper du – och din omgivning – rök när ni ska avnjuta maten i det fria. Smaklig måltid!