Hoppa till innehållet
Tillbaka

Vad är biobränsle? Fördelar och Nackdelar

Energiförbrukningen har ökat drastiskt de senaste årtiondena parallellt med global uppvärmning. Konsekvenserna av detta blir allt mer uppenbart när planeten blir allt mer uppvärmd. Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från energiprocesser, genom till exempel nya energikällor. I detta scenariot är biobränslen ett utmärkt alternativ. 
Biobränslen är de förnybara bränslen som skapas genom naturresurser eller organiskt avfall, både av animaliskt och vegetabiliskt ursprung (biomassa). Bland de mest framstående fördelarna med biobränslen finner vi förmågan att minska förorenande utsläpp.

Vad är biobränsle?

Som tidigare nämnt är biobränslen producerat direkt eller indirekt från naturresurser och biomassa. Biomassa är en energikälla som kommer från icke-fossila material av biologiskt ursprung, såsom energigrödon, jordbruks- och skogsbruksavfall och deras biprodukter. Idag är bland annat biobränslen från socker, majs och vete vanliga. Denna materia omvandlas till energi termokemiska processer eller biokemiska processer. Den energi som produceras av biobränslen kallas bioenergi. 
Biobränslenas användning som energikälla är lika med fossila bränslen. Med andra ord kan de användas för att generera el, för att generera värme eller för att generera rörelser, bland annat, både i hem-, industri- och transport.

Biobränsle fördelar 

Fördelarna med biobränslen jämfört med andra konventionella bränslen, såsom olja eller kol, är många. I första hand representerar de en förnybar energikälla, vars råvara är outtömlig. Till skillnad från kol och olja som en dag kommer att ta slut. Biobränslen är också mindre förorenande. Genom att använda organiskt avfall kan de syntetisera den koldioxid de genererar, vilket minimerar kol- och svavelutsläppen. Det är också ett sätt att använda restprodukter som annars skulle ha gått till spillo. 

Biobränsle nackdelar 

Idag har dock biobränslen också vissa nackdelar. Under produktionen av denna typ av energi genereras fortfarande utsläpp, om än i mycket liten mängd. På samma sätt gör det generella ovetandet om denna typen av bränsle att deras användning ännu inte är så utbredd. Utmaningen de kommande åren blir att säkra att produktionen av biobränsle blir en 100 % utsläppsfri process och att de kan tränga undan fossila bränslen från marknaden.

Typer av biobränslen

Bränslen kan var både fasta, så som fast biomassa, flytande eller gasformig. Här är de fyra vanligaste typerna av biobränsle:

  • Biodiesel: Detta är ett flytande biobränsle som produceras från animaliska fetter, vegetabiliska oljor och oljeväxter såsom Soja och oljepalm. Biodiesel är jämförbart med vanlig diesel.
  • Bioalkohol: Detta är en typ av biobränsle som skapas genom jäsningen av stärkelse eller socker. De vanligaste bioalkoholerna är bioetanol och biometanol.
  • Biogas: Detta är ett gasformigt biobränsle som kommer från biologiskt nedbrytbart avfall som kan renas till något som liknar naturgas. Det kan sedan används som biobränsle eller vedgas.Inom biogas är biopropan ett annat gasformigt biobränsle som produceras från organiskt avfall och vegetabiliska oljor av hållbart ursprung. Detta är en biprodukt av biodiesel och har samma egenskaper som propangas. Den stora fördelen är att biopropan är 80% mer hållbart. Läs mer om bioGasol från Primagaz här.
  • Bioväte: Detta är ett av de nyare biobränslena som produceras av alger och bakterier.

Världens befolkning växer i en exponentiell takt, samtidigt som energi resurser är knappa. Med detta i åtanke kommer länder oundvikligen att behöva utveckla användningen av förnybara energialternativ som biobränsle. Vägen mot en ny energimodell för att ersätta energi från förorenande fossila bränslen, som kol eller olja, med ren energi från organiska källor som biobränslen.

Primagaz är ett företag som engagerar sig i energiomställningen och vår planets hälsa. I detta uppdrag försöker vi främja bioenergi i Sverige, genom kommersialisering av biobränslen som bioLPG. Om du vill veta mer om detta energialternativ, tveka inte att kontakta vårt team! Vågar du starta förändringen?