Hoppa till innehållet
Tillbaka

Off Grid: Energilösningar som kan göra dig självförsörjande

Idag är det allt fler som väljer att klippa bandet med samhället. Detta kan innebära att bli självförsörjande i olika utsträckningar. Vatten, el, mat och värme väljer vissa svenskar att försörja sig själva med på egen hand. Detta kan vara på grund av att man bor avskilt eller med opålitlig förbindning till försörjningsnätet. Andra väljer att bli självförsörjande för att förbereda sig för eventuella framtida katastrofer eller liknande situationer där samhällets nät och strukturer kan sluta fungera eller vara otillräckliga.

Off Grid system för elproduktion

Innan vi börjar med att jämföra de olika självförsörjande energilösningar måste du ställa dig några frågor för att avgöra vilket alternativ som passar dina behov bäst:

  • Pålitlighet: Erbjuder det valda systemet en stabil försörjning som kan täcka ditt behov?
  • Mångsidighet: Kan energin som produceras användas i alla de funktioner du har behov för?
  • Initial investering: Hur mycket kommer det kosta dig att installera energisystemet? Kommer uppstartskostnaden tjänas upp i besparingar under systemets livstid?
  • Produktkostnad: Vad kostar det valda bränslet? Varierar priset på marknaden mycket?
  • Underhållning: Hur ofta kommer du behöva utföra reparationer och underhållning på systemet? Vilken livslängd har utrusningen?
  • Rumslig påverkan: Hur mycket utrymme kommer energisystemet använda? Kommer utseendet, lukten eller ljudet från systemet ha estetisk påverkan?
  • Miljöpåverkan: Hur mycket förorenar den energi du genererar? Vilket koldioxidavtryck har ditt företag? Passar det in i det sociala ansvars nivå som du har satt för dig själv?

 
 
 
 

Energi för ditt företag: en jämförelse

Självständiga energilösningar som fungerar utan att vara uppkopplade till energinätverket, kräver en energikälla, en lagringsenhet och ett regleringssystem. Vi kommer gå igenom de tre huvudsakliga alternativen så att du kan bedöma vilken lösning som bäst möter ditt företags behov.

Bensin eller Diesel: 

Detta är inte en mångsidig energikälla och har begränsade användningsområden. Du kan till exempel använda det till uppvärmning och varmvatten. Dock kan det inte användas till matlagning Detta betyder att bensin eller diesel behöver kombineras med en annan energikälla för att försörja ditt företag helt. Uppstarts och underhållnings kostnaderna är relativt låga. Å andra sidan varierar priset på bensin och diesel ofta. Förbränningen av dessa bränslen luktar också dåligt, vilket kan skapa obehag för dig, dina medarbetare och kunder. De genererar också höga CO2-utsläpp och är därför mycket skadligt för planeten.

Propan: 

LPG, som huvudsakligen är baserat på propan i Sverige, är en renare och simplare molekyl. Vid förbränning produceras koldioxid och vatten, därför bildas inte några andra förorenande partiklar så som sot, aska eller giftiga gaser. Det levereras i tuber eller i bulk till en större tank antingen ovan eller under jorden. För de som vill bli självförsörjande så är det ett bra alternativ då etableringskostnaderna är låga, likaså är underhållningen av systemet minimalt. Propan är särskilt billigt om det köps i bulk och är en väldigt pålitlig energikälla. Det är också en mycket mångsidig energikälla då den kan användas till matlagning, uppvärmning och som energikälla till drift av ett hem, företag eller industri.

Gasflaskor: 

Gas är en av de mest använda energikällorna för både hushålls- och yrkeskonsumtion, eftersom den har många fördelar. Gas kan har många användningsområden, har ett högt värmevärde och är ett miljövänligt alternativ. Gas ägnar sig särskilt bra åt matlagning på grund av den kontroll man har över lågans storlek. Gastuber eller flaskor är det vanligaste sättet att distribuera denna energikälla på, en tub kan lagra upp till 35kg gas. Att kapaciteten är begränsad på detta vis leder till underhållning som omfattar byten av flaskor för att ha en kontinuerlig tillförse av gas.

Solceller:

 Solenergi har varit ett populärt val för många privatpersoner som väljer att leva off grid. Det blir allt billigare att sätt upp solceller och de blir alltmer effektiva per kvadratmeter. I Sverige är det dessvärre inte like pålitligt som i andra varmare områden. Du kan välja att kort tids lagra energi som genererats under dagens soltimmar under kvällen, men idag har vi inte några batterier som är lämpade för långtidslagring, låt oss säga mellan sommar och vinter. Idag kan du välja att ”sälja” den överskottsenergin du inte använder direkt efter produktion, till kraftbolagen. Detta kan du sedan köpa tillbaka under lågproduktionsperioder. Detta kan ses som att elbolaget lagrar din el åt dig. Solceller är dock inte ett alternativ för den som vill leva helt off grid och vara självförsörjande i Sverige hela året om.

Så vilken energikälla som kommer passa dig och ditt off grid system bäst beror helt på din situation. Kanske är det en kombination? Om du vill få råd om självförsörjandet av ditt företag eller hem med hjälp av propan eller gasflaskor så kontakta gärna oss här.