Hoppa till innehållet
Tillbaka

Vad är propan?

Girl in garden
Antagligen har du hört om propan tidigare, eller så kallat LPG, men kanske är du osäker på vad det är och vad det används till. Här får du en kort förklaring av gastypen propan som Primagaz levererar dagligt i hela Sverige. 

Definitionen: Vad är propan?

Propan är en typ av gasol, eller internationelt benämt flytande petroleumgaser (Liquified Petroleum Gas, LPG - läs mer här), som också inkluderar butan. Precis som de andra gasoltyperna, är propan brandfarligt och blir därför ofta använt som bränsle. I sin naturliga form är propan luktfritt, men luktande medel läggs till för säkerhetens skull. 

Propan är dessutom ett fossilt bränsle, liksom bensin och olja, men till skillnad från dessa har propan en ren förbränning utan partiklar och skadliga gaser. 

Hur skapas propangas?

Propan är ett biprodukt av två olika processer: naturgas och oljeraffinering. Genom att använda denna biprodukten slösar vi mindre på våra resurser och ökar effektiviteten. Under naturgasraffinering skapas även andra biprodukter såsom butan och etan. Vid oljeraffinering blir propan producerat när petroleum bryts ner till bensin eller eldningsolja.

Biopropan - ett 100% miljövänligt alternativ till propan

Hos Primagaz kan vi idag producera propan från 100% miljövänliga källor, som återanvända och vegetabiliska oljor. Oljan är bland annat restmaterial från livsmedelsindustrin. Biopropan, eller BioLPG som vi kallar det, har precis samma egenskaper son LPG. Däremot är det en 100% miljövänlig och hållbar energikälla som inte släpper ut CO2 under förbränning. Du kan läsa mer här. 

Hur transporteras propan?

I sin naturliga form är propan en gas och inte flytande, men för att facilitera transport av gasen blir propanet nedkylt och utsatt fört lågt tryck. Detta transformerar det till flytande form. Gasen fyller dessutom mindre i sin flytande form och kan därför mycket lättare transporteras. En liter flytande propan är motsvarande 278 liter propan i gasform. 

I flytande form kan propan lätt förvaras i säkra gasflaskor, på detta viset kan gasolen användas till allt från grillning, värmelampor, ogräsbrännare och mycket mer. Om du behöver gasol till ett av dessa föremålen så kan du lätt köpa gasflaskor från en av våra återförsäljare. 

För större förbruk blir gasolen tappat på gastankar som företag kan använda till många olika föremål. Primagaz hyr ut gastankar och levererar gasol till hela Sverige.

Primagaz storage

Vad används propan till?

Idag används propan till många olika ändamål, däribland både privata och kommersiella ändamål. 


Exempel på daglig användning av propan:

  • Grill
  • Husvagn
  • Värmelampor
  • Ogräsbrännare

Exempel på kommersiell användning av propan: 

  • Byggarbete, däribland asfaltering, svetsning och takläggning.
  • Lantbruk, däribland spannmålstorkning och inomhusklimat för djur och växter.
  • Generell uppvärmning av lokaler.
  • Energikälla för fabriker.
  • Bränsle till truck för lagerarbetare.

Vad är skillnaden mellan propan och butan?

 
 

Vad är skillnaden mellan propan och butan?

Propan förväxlas ofta med butan, som också är en typ gasol, som används till många av de samma ändamålen, däribland matlagning och uppvärmning. 

För att förstå skillnaden är det viktigt att förstå vad som händer när gas från en gastank eller tub används som en energikälla. Propangas fylls på tuben eller tanken i sin flytande form, för att kunna använda det som bränsle ska det återställas till gas. Detta händer när gastuben kopplas till en grill eller liknande apparat.

Om butangas utsätts för temperaturer under 0°C omvandlas det återigen till sin flytande form, men kan i denna form inte användas som bränsle. Av säkerhetsskäl ska gasflaskor och tankar förvaras utomhus. Om vintern när temperaturen faller under 0°C kan man därför inte använda butan. I jämförelse blir propan först flytande under 44°C, och är därmed mycket mera motståndskraftigt mot kyla än butan. 

Vad är skillnaden mellan propan och naturgas?

Precis som propan och butan, kan naturgas och propan användas till många av de samma ändamål, däribland uppvärmning, matlagning och varmvatten. Naturgas, som också kallas metan, är dock långt ifrån lättillgängligt. Naturgas distribueras endast via ett offentligt nätverk. Dessutom är det inte lika lätt att använda till mindre apparater som en grill, husvagn eller värmelampa. Företag och privatpersoner kan därför inte välja att köpa och förvara naturgas på samma sätt som de kan med propan i gasflaskor eller tankar. Propan är därför en mycket mer flexibel energikälla än naturgas. 

Vad är skillnaden mellan propan och andra fossila bränslen?

Jämfört med andra fossila bränslen, så som eldningsolja och träpellets, har propan ett väldigt högt energiinnehåll och lågt CO2-utsläpp. Propan har dessutom en mycket ren förbränning utan partiklar och skadliga gaser, samt låga underhållskostnader.